Ekshumacja to proces polegający na wydobyciu szczątek z obecnego grobu i przeniesieniu ich na inny cmentarz. Usługę tę wykonuje się najczęściej na prośbę rodziny, która pragnie przenieść bliskiego na cmentarz bliższy ich miejscu zamieszkania, nakazowi prokuratora (jeśli ciało stanowi dowód w sprawie o przestępstwo) oraz w sytuacji likwidacji grobu.

Ekshumacja to bardzo skomplikowany proces, który rygorystycznie podyktowany jest literą prawa. W zakładzie pogrzebowym Szymański w miejscowości Września dysponujemy odpowiednim sprzętem oraz doświadczona kadrą specjalistów, którzy podejmą się wydobycia szczątek. Przy tak delikatnym zadaniu, jakim jest wydobycie trumny, personel zakładu Szymański kieruje się zasadami bezpieczeństwa środowiska, jak i ludzi odpowiedzialnych wykonaniu tej usługi. Wszystko to odbywa się nie tylko zgodnie z prawem i zachowaniem bezpieczeństwa, ale również największym poszanowaniem zmarłego.